Výroba dřevěné stavebnice

 Dřevo je přirozeně krásný, teplý materiál. dřevěná stavebnice  je daleko atraktivnější, než hračky plastové nebo plechové. Jelikož děti upřednostňují barevnost, dřevo se povrchově upravuje lakováním nebo zdobením kresbou. Vycházejí z tradice lidových hraček. Typy dřevěných hraček: jednoduché dřevěné stavebnice, skládačky, různé sady se zvířátky, domečky pro panenky, kuchyňky, jednoduchá autíčka, vláčky, počítadla, loutky i celá loutková divadla.

 Dřevěné kostky

Dřevěné kostky jsou součástí snad každé z epoch historie. Z některých období se nám zachovala, v jiných ji můžeme vidět na dobových artefaktech a v těch nejstarších období můžeme jen odhadovat. Oblíbenost dřeva v souvislosti s hračkou je tedy zřejmá. Můžeme si klást otázku, proč je tomu tak. Může to být díky relativně snadnému zpracování, dostupnosti nebo vhodnosti materiálů, který je lidem už od útlého věku dostupný, příjemný, a navíc pomáhá budovat vztah k přírodě. Já sama mám dřevo velice ráda, líbí se mi jeho vzhled, díky rozmanitým dekorům, které dřevo nabízí. I po stránce haptické, je to materiál příjemný na dotek, působí teple a poddajně, ale přitom se jedná o odolný materiál, ve kterém nalezneme duši a příběh.

 

 Výroba

 Pro výrobu dřevěných stavebnic se používají klasické dřevoobráběcí stroje, které se mohou doplňovat s dalšími speciálními zařízení. Používají se různé druhy dřeva. Druh materiálu závisí na zaměření hračky. Dále potom na způsobu, jakým bude vyráběna a jaká bude pozdější povrchová úprava. Pro větší hračky je vhodnější dřevo měkké, a to hlavně z důvodu váhy. Menší hračky a součástky k větším hračkám jako třeba dřevěné kostky se vyrábějí ze dřev tvrdých. Drobné předměty se poté upravují pomocí tzv. bubnu, v němž se leští a větší části jsou obrušovány. Dále jsou hračky lepeny a malovány. Barvy, laky i lepidla musí splňovat určitá pravidla a mít atest pro použití na dětských hračkách.

Holzbausteine

 Holz ist natürlich schönes, warmes Material. Der Holzbausteine ist wesentlich attraktiver als Plastik- oder Metallspielzeug. Da Kinder Farbe bevorzugen, wird Holz durch Malen oder Dekorieren der Zeichnung oberflächenbehandelt. Sie basieren auf der Tradition von Volksspielzeug. Die Arten von Holzspielzeug: eine einfache Holzwürfel, Puzzles, mit verschiedenen Gruppen von Tieren, Puppenhäuser, Küchen, einfache Autos, Züge, Zähler, Puppen und Puppentheater

Ein Holzbauklötze ist vielleicht Teil jeder Epoche der Geschichte. Einige Male haben überlebt, andere können in zeitgenössischen Artefakten gesehen werden, und in den frühesten Zeiten können wir nur vorhersagen. Die Popularität von Holz in Verbindung mit dem Spielzeug ist offensichtlich. Wir können fragen, warum dies der Fall ist. Es kann auf die relative Leichtigkeit der Verarbeitung, die Verfügbarkeit und Eignung von Materialien zurückzuführen sein, dass die Menschen von einem frühen Alter zugänglich, freundlich und hilft, eine Beziehung mit der Natur zu bauen. Ich liebe mein Holz sehr, ich mag das Aussehen, dank der Vielfalt an Dekoren, die Holz bietet. Auch nach der Haptik, ist dieses Material angenehm zu berühren, hat warme und flexibel, aber es ist ein haltbares Material, das in der Seele einer Geschichte zu finden ist.

 Produktion

 Holzbearbeitungsmaschinen werden zur Herstellung von Holzklötze natur verwendet, die mit anderen Spezialgeräten ergänzt werden können. Verschiedene Holzarten werden verwendet. Die Art des Materials hängt vom Fokus des Spielzeugs ab. Dann wird auf dem Weg produziert und was die spätere Oberfläche sein wird. Für größere Spielzeuge ist Weichholz vorzuziehen, hauptsächlich wegen des Gewichts. Kleinere Spielzeuge und Komponenten für größere Spielzeuge wie Holzblöcke sind aus Hartholz. Kleine Objekte werden dann mit einer sogenannten Trommel getrimmt, in der sie poliert und größere Teile geschliffen werden. Zusätzlich werden Spielzeuge geklebt und bemalt. Farben, Lacke und Klebstoffe müssen bestimmten Regeln entsprechen und über ein Zertifikat für Spielzeug verfügen.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting